Usporiadateľ: Výbor MBL Hlohovec 


Spôsob prihlásenia:

http://www.mblhlohovec.sk/registracia-na-turnaj

od 21.1. 2014 na prvý turnaj v Bowling&Coffee&Pralines Shoeller´s Nitra - 8.2.2014
(ďalšie termíny budú dodatočne spresnené)


Organizačný výbor: csc0749 20130729 1953079232

  •      Vedúci súťaže: Tibor Wesolowski
  •      Pokladník: Ján Kozák
  •      Tipovanie a www stránky: Miroslav Chmelka
  •      Spracovanie výsledkov: Braňo Legerský
  •      Doprava a Office: Katka Šefráníková
  •      Rozhodcovia a organizácia: Milan Králič, Ivan Suchánek
  •      Dvorný fotograf: Martin PoitzMiesto a termín konania:

 csc0760 20130729 13248402991. Bowlingové dráhy Bowling&Coffee&Pralines Shoeller´s Nitra – 8.2.2014
2. Bowlingové dráhy Bowling Center Victoria Piešťany – 15.3.2014
3. Bowlingové dráhy Strike Bowling Centrum Trnava – 5.4.2014
4. Bowlingové dráhy Element Cafe Bowling Žilina – 10.5.2014
5. Bowlingové dráhy BC Bowland Olomouc (ČR) – 7.6.2014
6. Bowlingové dráhy Športcentrum EKOMA Zvolen – 6.9.2014
7. Bowlingové dráhy Bowling club 300 Nové Zámky – 11.10.2014
8. Bowlingové dráhy BNC Bratislava – 8.11. 2014
9. Bowlingové dráhy Hlohovec – 13.12. 2014


Systém hry:


Na každom turnaji sa hrajú 4 hry systémom Amerika, bodové hodnoty sa v danom mieste konania sčítajú a
víťazom turnaja je hráč s najvyšším bodovým súčtom. Minimálny počet hráčov na jednom páre dráh sú štyria
a maximálny počet hráčov sú šiesti.

Tipovacia súťaž bude prebiehať podľa pravidiel a systému z predchádzajúceho ročníka.
Vklad 1,- EUR je potrebné zaplatiť pred prvým turnajom Frašták Tours 2014.Bodovanie a výsledky:

Jednotlivých turnajov sa môžu zúčastniť aj hráči ktorí neplánujú účasť v celej sérii Frašták Tours 2014. Títo hráči
zaplatia len štartovné v rámci herného dňa a neplatia účastnícky poplatok pre rok 2014.

Pre hráčov so zaplateným účastníckym poplatkom bude do celkového umiestnenia započítaných 7 najlepších
výsledkov z deviatich možných účastí v ľubovoľnom mieste konania, ktoré určia víťaza FRAŠTÁK TOURS 2014.
(Na prvenstvo má teda nádej aj hráč ktorý vynechá dva turnaje.)

Výsledky budú rozdelené na výsledky herného dňa (všetci hráči) a prepočítané výsledky rebríčka Frašták Tours
2014 (len hráči so zaplateným účastníckym poplatkom).

Systém hodnotenia je rovnaký ako v predchádzajúcich ročníkoch.

Výkon hráča z jednotlivého turnaja bude pre účely vytvorenia celkovej tabuľky prepočítaný na 100 bodov
(zaokrúhlené na dve desatinné miesta) podľa nasledovného vzorca: 100 x (Bh/Bmax)
kde Bh sú celkové Body hráča v danom turnaji a Bmax sú body víťaza jednotlivého turnaja.

             Príklad:

tabulka-ft-priklad


V prípade rovnosti bodov v jednotlivom turnaji rozhoduje o umiestnení dosiahnutý vyšší maximálny náhod.
V prípade rovnosti bodov po poslednom turnaji, o víťazovi FRAŠTÁK TOURS 2014 rozhodne vyšší počet
dosiahnutých bodov v záverečnom turnaji v HC, resp. najvyšší náhod.


Účastníci: csc0822 20130729 1932350528

Turnaj je určený všetkým registrovaným aj neregistrovaným hráčom
Maximálny počet účastníkov Frašták Tours 2014 je 60 hráčov.

Predpisy a platnosť pravidiel:

Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ.
V prípadných sporoch majú rozhodujúce právo a konečné slovo rozhodcovia resp. organizátor turnaja.


Handicapy:

Ženy: 8 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Juniori do 15 rokov a seniori nad 60 rokov: 15 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja


Tréning:

Pred začiatkom hry majú hráči spustený tréningový režim (5 minút, podľa možnosti herne), avšak len na
úvodnej dráhe.


Ocenenia: csc0857 20130729 1363247335

Ceny pre víťazov Frašták Tours 2014 

1.Miesto 250€, pohár, fľaša vína
2.Miesto 150€, pohár, fľaša vína
3.Miesto 80€, pohár, fľaša vína
4.Miesto 60€, fľaša vína
5.Miesto 50€, fľaša vína

- Najvyšší ženský výkon 25€, fľaša vína
 csc0835 20130729 1539206179
- Najvyšší mužský výkon 25€, fľaša vína

- kategória ženy:
   1. miesto 60€, fľaša vína
   2. miesto 40€
   3. miesto 20€

Ceny pre víťazov jednotlivých turnajov

1.Miesto 20€, fľaša vína
2.Miesto 15€
3.Miesto 10€

Účastnícky poplatok FRAŠTÁK TOURS 2014: 10,-EUR

Štartovné: bude zverejnené pri spustení registrácie pred konkrétnym turnajom.

Registrácia na jednotlivé turnaje FRAŠTÁK TOURS 2014 bude formou on-line prihlášky na stránke
http://www.mblhlohovec.sk/registracia-na-turnaj

Uzávierka registrácie na jednotlivé turnaje FRAŠTÁK TOURS 2014 je 3 dní pred dňom konania turnaja. Štartovné
na jednotlivý turnaj je potrebné uhradiť najneskôr 15 minút pred začiatkom turnaja. Zároveň je potrebné
uhradiť účastnícky poplatok 10 € pred konaním prvého turnaja.

Uhradením účastníckeho poplatku hráč vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.


Ostatné ustanovenia:

• Fajčiť v priestore bowlingových dráh je počas turnaja zakázané.
• Hráči sa na turnaji riadia týmito propozíciami, verdiktmi rozhodcov a organizátorom turnaja.
• Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak hráč v priebehu
turnaja odstúpi, účastnícky poplatok ako aj štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté
účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozíciách, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o
zmene priamo na mieste.

V prípade záujmu je možné za príplatok objednať na prepravu autobus, v opačnom prípade si zabezpečia
súťažiaci individuálnu prepravu.


V Hlohovci 20.1. 2014
Výbor MBL