Max. výkon družstva v zápase CIBAK TEAM 1091 I. kolo
Max. výkon hráča v zápase Gut Martin 399 VIII. kolo
Max. výkon hráča v jednej hre  Moravčík Juraj
Barek Adrián
229
229
III. kolo
VIII. kolo
Najvyšší rozdiel v zápase CIBAK TEAM (1063) - SEMTEX (691) 372 VII. kolo
Najnižší rozdiel v zápase CIBAK TEAM (1064) - BACIGALA (1059) 5 III. kolo
 
Hráči kola:  Wesolowski Tibor 2x 1. a 4. kolo
Droběna Juraj 2x 2. a 7. kolo
Moravčík Juraj 1x 3. kolo
Wesolowski Tomáš 1x 5. kolo
Wesolowská Dana 1x 6. kolo
Gut Martin 1x 8. kolo